back to top
מועדפת - חיפוש עבודה בארץ
מועדפת - חיפוש עבודה בחו"ל
מועדפת
back to prev

עבודה מועדפת באבטחה

מאבטחים ושומרים נחשבים כעובדים בעבודה נדרשת, רק עם עבדו במקומות הבאים: אתרי בנייה, מפעלי תעשייה, תחנות דלק, אתרים לגידולים חקלאיים, בתי אריזה, בתי מלון , בתי הארחה, אכסניות נוער ואירוח כפרי.
Espit